ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ : ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ (WEBSITES)

10/20/2010

"ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ" : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΥ - THROUGH MY EYES-

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

Οι Μεταμορφώσεις είναι αστική εταιρεία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης.

Από το 2004, έχει την επιμέλεια του προγράμματος "Καταγράφω την πραγματικότητά μου/ through my eyes". Με τα σχέδια που υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος, δίνεται η δυνατότητα σε ομάδες που διαφοροποιούνται από τις πλειοψηφίες ως προς την εμφάνιση, τα ήθη, τις πεποιθήσεις ή τη συμπεριφορά, να "μιλήσουν" οι ίδιοι για τον εαυτό τους και για τον τρόπο που αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα, χρησιμοποιώντας ως εργαλεία την Τέχνη και τις νέες Τεχνολογίες

" καταγραφω την πραγματικοτητα μου: through my eyes"
φυλλάδιο ελληνικό,
html
,

Σπάνια δίνεται η ευκαιρία σε άτομα που διαφοροποιούνται από τις πλειοψηφίες ως προς την εμφάνιση, τα ήθη, τις πεποιθήσεις ή τη συμπεριφορά να μιλήσουν οι ίδιοι για τον εαυτό τους και για τον τρόπο που ζουν, αντιλαμβάνονται και δίνουν νόημα στη ζωή τους. Με εργαλεία την Τέχνη και τις νέες Τεχνολογίες, το πρόγραμμα "καταγράφω την πραγματικότητά μου: through my eyes" επιδιώκει: ......περισσότερα για το πρόγραμμα

Brochure
(PDF)


(in English html)